Vanggaard Geoteknik ApS

Vanggaard Geoteknik er et privatejet rådgivende ingeniørfirma, som beskæftiger sig med Geoteknisk rådigvning.

Firmaet blev stiftet af Diplomingeniør, Tobias Vanggaard i år 2021.

Vanggaard Geotekniks ansatte har siden 2014 dannet et robust erfaringsgrundlag indenfor geoteknisk ingeniørarbejde. Erfaringerne består blandt andet i bygherre- og entreprenørrådgivning, indledende geotekniske- og miljøtekniske undersøgelser, kalkstabilisering, geotekniske kontroller, geotekniske beregninger for bygge- og anlægskonstruktioner, dimensionering af vejkasser og belægningsopbygninger, m.m.

Storstrømsbroen, Vejdirektoratet

 

Referencer

Nedenfor fremgår nogle udvalgte referenceprojekter, som er blevet løst af ansatte fra Vanggaard Geoteknik

2019-2021 Storstrømsbroen, Itinera (SBJV)

Opførsel af ny Storstrømsbro

Projektledelse og styring af geotekniske felt- og laboratorieforsøg, geoteknisk rådgivning til totalentreprenør, udførelse af div. geoteknisk felt- og laboratorieforsøg.

2017-2021 TRUST, Enemærke og Petersen

Opførsel af +30 midlertidige skoler og daginstitutioner i København samt renovering af eksisterende skoler.

Projektleder og sagsbehandler for geotekniske undersøgelser samt geoteknisk rådgivning, beregning og kontrol af fundering (pælefundering, gruspudefundering, fundering på sætningsfordelende armeret gruspude), økonomisk rådgivning omkring fundering.

2017-2019 Juelsmindevej, 4300 Kalundborg, AVISTA OIL

Genopførelse af større industribyggeri på landindvendingsområde.

Projektleder og sagsbehandler for geotekniske parameterundersøgelser, beregning og kontrol af pælefundering, dimensionering af befæstede arealer, faglig rådgivning mht. gravearbejde og effektivisering af tidsplan.

2015-2019 Slagelse Campus, SDR Stationsvej, 4200 Slagelse, Slagelse Kommune

Etablering af nyt uddannelsescenter i Slagelse midtby.

Projektleder og sagsbehandler ved parameterundersøgelser, geostatiske beregninger, økonomiske beregninger af funderingsomkostninger for fundering og etablering af anlægskonstruktioner i forbindelse med køb/salg, sikkerhedsvurdering i forhold til jernbanen.

2014-2021 Albertslund Syd, NCC Danmark

Totalrenovering af 1.000 tætte lave boliger.

Projektleder- og sagsbehandler, indledende geotekniske undersøgelser, kontrolundersøgelser indvendigt i boliger, geoteknisk rådgivning til totalentreprenør.

Ydelser

Nedenfor fremgår udvalgte ydelser Vanggaard Geoteknik rådgiver omkring

Geoteknisk rådgivning

Bygherrerådgivning, Entreprenørrådgivning, Ingeniør/arkitektrådgivning og Rådgivning til erhverv og rådgivning til private.

Geotekniske beregninger

Fundamentsberegning, pæleprojekter, byggegruber og københavnervæge, grundvandssænkning, stabilitet, dimensionering af belægninger, dimensionering af opbygninger under halgulve

Geotekniske undersøgelser

Boreundersøgelser, miljø forklassificeringer, sætningsundersøgelser og materialeundersøgelser.

Geotekniske kontroller

Udgravningskontrol, komprimeringskontrol, minifaldlod, statisk pladebelastning.

Geotekniske laboratorieforsøg

Vanggaard geoteknik kan med egne laboratorieudstyr samt via faste samarbejdspartnere udføre diverse vejtekniske og geotekniske laboratorieforsøg

Vanggaard Geoteknik ApS

Holbergsvej 114

4700 Næstved

Denmark (DK)

CVR-nr: 42 56 63 65

Medarbejdere

Tobias Vanggaard

Diplomingeniør, Geotekniker

E-mail: tv@vangeo.dk

Telefon: +45 2275 3208